Scorend
Nieuws

Reverti is Hoofdsponsor van ESARdogs Netherlands
Lees meer
Vacaturebank
Inloggen verzuimsysteem
Samenwerkingsverbanden
ARBOBELEID

Arbobeleid


Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers.

Het arbobeleid moet in ieder geval bestaan uit:


- risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
- ziekteverzuimbeleid;
- bedrijfshulpverlening (BHV);
- preventiemedewerker;
- periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).