Nieuws

Prijsindexatie tarieven
Lees meer
Reverti is Hoofdsponsor van ESARdogs Netherlands
Lees meer
Vacaturebank
Inloggen verzuimsysteem
Samenwerkingsverbanden
Ziekteverzuimbeleid

De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een verzuimbegeleidingsbedrijf. De werkgever bepaalt zelf hoe en met welke deskundige hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt.

Ga naar arbobeleid.