Nieuws

Prijsindexatie tarieven
Lees meer
Reverti is Hoofdsponsor van ESARdogs Netherlands
Lees meer
Vacaturebank
Inloggen verzuimsysteem
Samenwerkingsverbanden
Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan


Een goed beleidsplan bevat niet alleen duidelijke doelen en plannen voor de onderneming, maar ook de onderliggende structuur van de organisatie, omschreven in een organogram, de verschillende rollen en functies en met aanduiding van alle actoren. In een ziekteverzuimbeleidsplan legt u vast wat u gaat doen en hoe u dat gaat aanpakken. Het uitgangspunt daarbij is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.

Onderdelen van een verzuimbeleidsplan


Een goed verzuimbeleid omschrijft de volgende onderwerpen:
1. Visie op arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie
2. Doelstellingen op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie
3. De rollen van de verschillende betrokkenen in het proces (leidinggevenden, medewerker, verzuimconsulent, bedrijfsarts, interventionisten, preventiemedewerker, etc.)
4. Structuur van de verzuimafdeling
5. Administratieve ondersteuning
6. Kosten
7. Implementatie
8. Baten