Nieuws

Prijsindexatie tarieven
Lees meer
Reverti is Hoofdsponsor van ESARdogs Netherlands
Lees meer
Vacaturebank
Inloggen verzuimsysteem
Samenwerkingsverbanden
Werkgeverspakket


Sluit u een werkgeverspakket bij ons af, dan betaalt u een vast bedrag per medewerker per jaar.

Binnen het werkgeverspakket:
- kunt u zelf ziekmeldingen doorvoeren in het Verzuimsysteem van Reverti
- kunt u uw zieke medewerkers zich rechtstreeks bij Reverti ziek laten melden

Reverti voert direct een beknopt verzuimgesprek, verwerkt de ziekmelding in het Verzuimsysteem en koppelt dit terug aan de werkgever.

Zodra een ziekmelding door Reverti is ontvangen neemt de verzuimbegeleider binnen de afgesproken termijn contact op met de werkgever om in overleg vast te stellen welke inspanning er geleverd dient te worden ten aanzien van de ziekmelding.

Dit kan zijn een telefonisch consult, een huisbezoek of een oproep bij de bedrijfsarts of verzuimbegeleider waarna Reverti zorg draagt voor de uitvoering.

* Bij afsluiting van een werkgeverspakket ontvangt u gratis een verbanddoos.
Vraag hier informatie aan over het werkgeverspakket info@reverti.nl of maak gebruik van een gratis dossieronderzoek.

Ga naar verzuimpakketten