Nieuws

Prijsindexatie tarieven
Lees meer
Reverti is Hoofdsponsor van ESARdogs Netherlands
Lees meer
Vacaturebank
Inloggen verzuimsysteem
Samenwerkingsverbanden
Softskill profiel

Softskill profiel


Naast de kennis en vaardigheden (hard skills) die een cliënt bezit, is het van belang te weten waar zijn daadwerkelijke interesses en kwaliteiten liggen. Deze worden door Reverti gemeten met behulp van een softskillstest. Met deze test worden van ieder persoonlijk de soft skills gemeten in houding, gedrag, denken en voelen. De resultaten van deze test worden individueel teruggekoppeld. Dit geeft de cliënt een goede blik op zichzelf en zodoende meer inzicht op welk gebied zijn vaardigheden liggen. De uitkomsten worden ingezet om een herkenbaar en helder functieprofiel op te stellen waarmee de arbeidsmarkt actief benaderd wordt.